Λαογραφικό Μουσείο

Το λαογραφικό μουσείο του νησιού βρίσκεται στην αρχή του χωριού της Άνω Μεριάς. Πρόκειται για μια ‘θεμωνιά’ όπως ακριβώς είχε η κάθε οικογένεια για το νοικοκυριό της. Δηλαδή, αποτελείται από το κτίριο του κυρίως σπιτιού (πλήρως εξοπλισμένο) κι όλους τους βοηθητικούς χώρους όπως: αποθήκη, φούρνος, ελαιοτριβείο, πατητήρι, αλώνι και λεμονόσπιτο για την λεμονιά τους. Έτσι, η κάθε οικογένεια ζούσε αυτόνομα. Αξίζει να γνωρίσετε αυτόν τον τρόπο ζωής. Ρωτήστε για τις ώρες λειτουργίας του.

0

Registration

Forgotten Password?